Adverse drug reaction

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

adverse drug reaction(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

adverse drug reaction

واژه مصوب:

واکنش ناخواستۀ دارویی

تعریف:

هرگونه واکنش فرد به دارو که با اثر اصلی درمانی آن دارو متفاوت باشد |||اختـ . واناد ADR |||متـ . اثر ناخواستۀ دارویی adverse drug effect