Aerosol paint

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


aerosol paint(خوردگی)

واژه بیگانه:

aerosol paint

واژه مصوب:

پوش‌رنگ هواسُلی

تعریف:

ماده‌ای پوششی که آن را تحت فشار در قوطی‌های نفوذناپذیر وارد می‌کنند


aerosol paint(شیمی)

واژه بیگانه:

aerosol paint

واژه مصوب:

پوش‌رنگ هواسُلی

تعریف:

ماده‌ای پوششی که آن را تحت فشار در قوطی‌های نفوذناپذیر وارد می‌کنندaerosol paint(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

aerosol paint

واژه مصوب:

پوش‌رنگ هواسُلی

تعریف:

ماده‌ای پوششی که آن را تحت فشار در قوطی‌های نفوذناپذیر وارد می‌کنند