Affiliated value auction model

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

affiliated value auction model(اقتصاد)

واژه بیگانه:

affiliated value auction model, interdependent-value auctions

واژه مصوب:

حراج بیناارزشی

تعریف:

حراجی دربردارندة الگوهای ارزش‌خصوصی و ارزش‌مشترک که براساس آن ارزش‌گذاری هر فرد از موضوع حراج خصوصی است، اما تحت‌تأثیر ارزش‌گذاری دیگر خریداران نیز قرار دارد