Aggregation problem

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

aggregation problem(اقتصاد)

واژه بیگانه:

aggregation problem

واژه مصوب:

مشکل هم‌افزودی

تعریف:

پیچیدگی‌‌ای که از دیدگاه نظری یا کاربردی، برای استفاده از یک معیار هم‌افزود در سطح یک هم‌افزود پایین‌تر، بروز می‌کند