Air movement table

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

air movement table(علوم نظامی)

واژه بیگانه:

air movement table

واژه مصوب:

جدول جابه‌جایی هوایی

تعریف:

جدولی که فرماندهِ نیروی زمینی با هماهنگی فرماندهِ نیروی هوایی تهیه می‌کند و به دستور عملیاتی پیوست می‌شود؛ مقوله‌های زیر در جدول بازتاب می‌یابند: الف) نحوۀ تخصیص فضای پروازی هواگَرد برای ترابری عناصر یگان‌های زمینی؛ ب) مشخص کردن شماره و نوع هواگرد در هر نوبت؛ پ) تعیین زمان و مقصد پرواز و زمان بارگیری