Aircraft replenishment

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

aircraft replenishment(علوم نظامی)

واژه بیگانه:

aircraft replenishment

واژه مصوب:

تغذیۀ هواگَرد

تعریف:

رساندن مواد مورد نیاز هواگَرد، مانند سوخت و روغن و گازهای فشرده، به حد و مقدار و وزن معین