Airlift capability

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

airlift capability(علوم نظامی)

واژه بیگانه:

airlift capability

واژه مصوب:

ظرفیت حمل‌ونقل هوایی

تعریف:

ظرفیت سامانۀحمل ونقل هوایی هنگامی که از ظرفیت کامل خود ازنظر تعداد مسافران و وزن و جابه جایی محموله در هر نوبت، به یک مقصد مشخص استفاده کند