Alliance

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


alliance(جامعه‌شناسی)

واژه بیگانه:

alliance

واژه مصوب:

اتحاد 1

تعریف:

1. گروهی از کشورها یا احزاب سیاسی یا سازمان‌ها که به دلیل داشتن اهداف مشابه با یکدیگر متحد می‏شوند|||2. هم‏پیمان شدن گروهی از کشورها یا احزاب سیاسی یا سازمان‌ها که اهداف مشابهی دارند


alliance(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

alliance

واژه مصوب:

اتحاد 1

تعریف:

1. گروهی از کشورها یا احزاب سیاسی یا سازمان‌ها که به دلیل داشتن اهداف مشابه با یکدیگر متحد می‏شوند|||2. هم‏پیمان شدن گروهی از کشورها یا احزاب سیاسی یا سازمان‌ها که اهداف مشابهی دارند