Along-track scanner

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

along-track scanner(مهندسی نقشه‏برداری)

واژه بیگانه:

along-track scanner

واژه مصوب:

پویشگر طولی

تعریف:

ابزاری در سنجش‌ازدور که در آن شمار فراوانی حسگر، نور بازتابیده از سطح را درجهت حرکت ماهواره ثبت می‌کنند و درنتیجه، تصویری با خطوط پویشی مجاور با هم‌پوشانی مختصر تولید می‌شود