Amastigote

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

amastigote(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

amastigote, leishmanial stage

واژه مصوب:

بی‌تاژک

تعریف:

خصوصیت ظاهری ریزاندامگان‌های تاژک‌دار خانوادۀ تریپانوزوماتیدها در مرحله‌ای از زندگی که در آن تک‌یاخته فاقد تاژک آزاد است