Amino sugar

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

amino sugar(علوم و فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

amino sugar

واژه مصوب:

قند آمینی

تعریف:

قندی که در موقعیت کربن شمارۀ دو آن، یک گروه آمینی جایگزین گروه هیدروکسیل شده باشد