Ammonification

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


ammonification(مهندسی محیط‌زیست و انرژی)

واژه بیگانه:

ammonification 1

واژه مصوب:

آمونیاک‌سازی

تعریف:

تجزیۀ باکتریایی نیتروژن آلی به آمونیاک


ammonification(شیمی)

واژه بیگانه:

ammonification 2

واژه مصوب:

آمونیاکی کردن

تعریف:

افزودن آمونیاک یا ترکیبات آمونیاکی به مواد دیگر