Anagostic interaction

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

anagostic interaction(شیمی)

واژه بیگانه:

anagostic interaction

واژه مصوب:

برهم‌کنش نانَزدآور 

تعریف:

برهم‌کنش یک فلز سیرنشدۀ همارای مرکزی با یکی از پیوندهای لیگاند خود که در آن، شرایطی ازقبیل طول پیوند و زاویه نمی‌تواند لیگاند را به فلز مرکزی نزدیک‌تر کند