Anaphora

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


anaphora(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

anaphora 1, back reference

واژه مصوب:

پیش‌مرجعی

تعریف:

رابطۀ میان مرجع‌دار و مرجع که در آن مرجع‌دار پس از مرجع قرار می‌گیرد


anaphora(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

anaphora 2, anaphor

واژه مصوب:

مرجع‌دار

تعریف:

عنصری زبانی که به عنصری دیگر اشاره می‌کندanaphora(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

anaphora 3

واژه مصوب:

مرجع‌داری

تعریف:

رابطۀ میان مرجع‌دار و مرجع در جمله یا جمله‌های پیشین یا پسین