Aneuploidy

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

aneuploidy(زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری)

واژه بیگانه:

aneuploidy

واژه مصوب:

ناهولادی

تعریف:

حالتی که در آن تعداد فام‌تن‌های اندامگان یا یاخته مضرب صحیحی از عدد پایۀ فام‌تنی گونۀ مربوط نباشد