Anodic inhibitor

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

anodic inhibitor(خوردگی)

واژه بیگانه:

anodic inhibitor

واژه مصوب:

بازدارندۀ آندی

تعریف:

نوعی بازدارندۀ خوردگی که در آن ماده یا ترکیبی از مواد شیمیایی با سازوکارهای مختلف فیزیکی یا شیمیایی یا فیزیکی‌شیمیایی سبب جلوگیری یا کاهش آهنگ واکنش‌های آندی یا اکسایش می‌شود