Anodic protection

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


anodic protection(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

anodic protection

واژه مصوب:

حفاظت آندی

تعریف:

روشی برای کاهش میزان خوردگی فلزات ازطریق قطبندگی فلزات در ناحیۀ رویین آنها


anodic protection(خوردگی)

واژه بیگانه:

anodic protection

واژه مصوب:

حفاظت آندی

تعریف:

روشی برای کاهش میزان خوردگی فلزات ازطریق قطبندگی فلزات در ناحیۀ رویین آنها