Anomaly

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


anomaly(فیزیک)

واژه بیگانه:

anomaly 1

واژه مصوب:

بی‌هنجاری 1

تعریف:

انحراف از وضعیت عادی


anomaly(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

anomaly 3

واژه مصوب:

سامان‌گریزی

تعریف:

وجود بی‌نظمی و بی‌قانونی در زبانanomaly(پزشکی)

واژه بیگانه:

anomaly 4

واژه مصوب:

ناهنجاری

تعریف:

انحراف آشکار از وضع طبیعی به‌ویژه به سبب نقص مادرزاد