Anterior region of arm

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

anterior region of arm(علوم تشریحی)

واژه بیگانه:

anterior region of arm, anterior brachial region, regio brachii anterior, regio brachialis anterior

واژه مصوب:

ناحیۀ پیشین بازو

تعریف:

ناحیه‌ای از اندام فوقانی که در جلوی بازو قرار گرفته است |||متـ . سطح پیشین بازو anterior surface of arm, facies anterior brachii, facies brachialis anterior