Antibiogram

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


antibiogram(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

antibiogram

واژه مصوب:

پادزی‌نگاره

تعریف:

الگوی حساسیت یک ریزاندامگان در برابر طیفی از پادزیست‌ها در آزمایش حساسیت پادزیستی


antibiogram(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

antibiogram

واژه مصوب:

پادزی‌نگاره

تعریف:

الگوی حساسیت یک ریزاندامگان در برابر طیفی از پادزیست‌ها در آزمایش حساسیت پادزیستی