Antibiotic-sensitivity test

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


antibiotic-sensitivity test(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

antibiotic-sensitivity test, antibiotic-susceptibility test

واژه مصوب:

آزمایش حساسیت پادزیستی

تعریف:

آزمایشی که در آن حساسیت یک عامل بیماری‌زا نسبت به پادزیست‌های مختلف تعیین می‌شود |||متـ . آزمایش پادزی‌نگاره antibiogram test


antibiotic-sensitivity test(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

antibiotic-sensitivity test, antibiotic-susceptibility test

واژه مصوب:

آزمایش حساسیت پادزیستی

تعریف:

آزمایشی که در آن حساسیت یک عامل بیماری‌زا نسبت به پادزیست‌های مختلف تعیین می‌شود |||متـ . آزمایش پادزی‌نگاره antibiogram test