Antistaining properties

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


antistaining properties(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

antistaining properties

واژه مصوب:

خواص ضدلک

تعریف:

مقاومت سطوح در برابر نشستن لکه‌‌های روغن‌پایه یا آب‌پایه بر آنها


antistaining properties(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

antistaining properties

واژه مصوب:

خواص ضدلک

تعریف:

مقاومت سطوح در برابر نشستن لکه‌‌های روغن‌پایه یا آب‌پایه بر آنهاantistaining properties(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

antistaining properties

واژه مصوب:

خواص ضدلک

تعریف:

مقاومت سطوح در برابر نشستن لکه‌‌های روغن‌پایه یا آب‌پایه بر آنها