Arc cutting

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

arc cutting(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

arc cutting, AC1

واژه مصوب:

برشکاری قوسی

تعریف:

نوعی برشکاری گرمایی که در آن ذوب و برداشتن فلز با گرمای حاصل از قوس بین الکترود و فلز پایه انجام می‌شود