Arctic Circle

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


Arctic Circle(علوم جَوّ)

واژه بیگانه:

Arctic Circle

واژه مصوب:

مدار شمالگان

تعریف:

مدار َ33 ْ66 + بر روی زمین که مرز محدودۀ قطبی را نشان می‏دهد، جایی که حداقل در یک شبانه‏روز از سال خورشید هرگز غروب نمی‏کند


Arctic Circle(نجوم)

واژه بیگانه:

Arctic Circle

واژه مصوب:

مدار شمالگان

تعریف:

مدار َ33 ْ66 + بر روی زمین که مرز محدودۀ قطبی را نشان می‏دهد، جایی که حداقل در یک شبانه‏روز از سال خورشید هرگز غروب نمی‏کند