Arrangement

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


arrangement(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

arrangement 1

واژه مصوب:

آرایش 2

تعریف:

نحوۀ قرار گرفتن مجموعه‏ای از عناصر زبانی برحسب موقعیت و توزیع آنها


arrangement(زیست‌شناسی- علوم گیاهی)

واژه بیگانه:

arrangement 2

واژه مصوب:

آرایش 3

تعریف:

نحوۀ قرارگیری یک قطعه نسبت به قطعات همسانarrangement(موسیقی)

واژه بیگانه:

arrangement 3

واژه مصوب:

تنظیم 1

تعریف:

1. سازمان‌دهی مجدد قطعۀ موسیقی برای اجرا با یک یا چند ساز یا آواز دیگر|||2. سازآرایی آهنگ در موسیقی مردم‏پسند