Arrival time

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوarrival time(ژئوفیزیک)

واژه بیگانه:

arrival time 1

واژه مصوب:

زمان رسید

تعریف:

1. لحظۀ رسیدن موج لرزه‏ای به ایستگاه لرزه‏نگاری|||2. بازۀ زمانی رسیدن موج لرزه‏ای از چشمه به گیرنده


arrival time(علوم و فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

arrival time 2

واژه مصوب:

زمان ورود 1

تعریف:

مدت‌زمان موردنیاز برای رسیدن منحنی خمیرنگار به خط معیار دستگاهarrival time(حمل‏ونقل دریایی)

واژه بیگانه:

arrival time

واژه مصوب:

ساعت ورود

تعریف:

[حمل‏ونقل دریایی] زمان ورود شناور به مقصد|||[حمل‏ونقل هوایی] زمان نشست هواپیما بر باند فرودگاهarrival time(حمل‏ونقل هوایی)

واژه بیگانه:

arrival time

واژه مصوب:

ساعت ورود

تعریف:

[حمل‏ونقل دریایی] زمان ورود شناور به مقصد|||[حمل‏ونقل هوایی] زمان نشست هواپیما بر باند فرودگاه