Artificial materials

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


artificial materials(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

artificial materials

واژه مصوب:

مواد برساختی

تعریف:

موادی مصنوعی که تحت‌ شرایط مشخص برای ایجاد خواصی ویژه در آنها، متناسب با کاربردشان، ساخته می‌شوند


artificial materials(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

artificial materials

واژه مصوب:

مواد برساختی

تعریف:

موادی مصنوعی که تحت‌ شرایط مشخص برای ایجاد خواصی ویژه در آنها، متناسب با کاربردشان، ساخته می‌شوند