Artificial weathering

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


artificial weathering(خوردگی)

واژه بیگانه:

artificial weathering

واژه مصوب:

آزمون هوازدگی مصنوعی

تعریف:

نوعی آزمون شبیه‌سازی در آزمایشگاه برای بررسی اثرات عوامل هوازدگی، مانند دما و رطوبت و تابش، بر نمونه‌ها در شرایط واقعی


artificial weathering(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

artificial weathering

واژه مصوب:

آزمون هوازدگی مصنوعی

تعریف:

نوعی آزمون شبیه‌سازی در آزمایشگاه برای بررسی اثرات عوامل هوازدگی، مانند دما و رطوبت و تابش، بر نمونه‌ها در شرایط واقعی