Asepsis

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


asepsis(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

asepsis

واژه مصوب:

ناپلشتی

تعریف:

وضعیتی که در آن ریزاندامگان‌های بالقوه مضر در بافت یا ماده یا محیط وجود ندارد


asepsis(علوم پایۀ پزشکی)

واژه بیگانه:

asepsis

واژه مصوب:

ناپلشتی

تعریف:

وضعیتی که در آن ریزاندامگان‌های بالقوه مضر در بافت یا ماده یا محیط وجود نداردasepsis(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

asepsis

واژه مصوب:

ناپلشتی

تعریف:

وضعیتی که در آن ریزاندامگان‌های بالقوه مضر در بافت یا ماده یا محیط وجود ندارد