Aspiration

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


aspiration(علوم پایۀ پزشکی)

واژه بیگانه:

aspiration

واژه مصوب:

برون‌کِشی

تعریف:

بیرون کشیدن محتویات حفره‌ها یا بافت‌های بدن با مَکش


aspiration(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

aspiration

واژه مصوب:

برون‌کِشی

تعریف:

بیرون کشیدن محتویات حفره‌ها یا بافت‌های بدن با مَکشaspiration(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

aspiration

واژه مصوب:

دمش 1

تعریف:

عملی که در آن هوا پس از باز شدن بست همخوان‌های انفجاری، بدون ارتعاش پرده‌های صوتی، از مجـرای دهان خارج می‌شود و صوت حاصل از آن قابل شنیدن است |||متـ . دمیدگی