Assay

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


assay(شیمی)

واژه بیگانه:

assay

واژه مصوب:

مقدارسنجی 2

تعریف:

[شیمی]‏ تعیین مقدار کمی یا کیفی اجزای یک ماده|||[علوم دارویی] تعیین مقدار هریک از اجزای دارویی موجود در فراورده|||متـ . تعیین مقدار


assay(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

assay

واژه مصوب:

مقدارسنجی 2

تعریف:

[شیمی]‏ تعیین مقدار کمی یا کیفی اجزای یک ماده|||[علوم دارویی] تعیین مقدار هریک از اجزای دارویی موجود در فراورده|||متـ . تعیین مقدار