Attenuation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


attenuation(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

attenuation 1

واژه مصوب:

تضعیف 1

تعریف:

1. افت توان نشانک 2. افت یا ضعیف شدن نشانک الکترومغناطیسی درطی مسافت


attenuation(فیزیک)

واژه بیگانه:

attenuation 2

واژه مصوب:

تضعیف 2

تعریف:

کاهش دامنه یا چگالی یا انرژی براثر اصطکاک یا جذب یا پراکندگیattenuation(زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری)

واژه بیگانه:

attenuation 3

واژه مصوب:

کاهانش

تعریف:

تنظیم بیان ژن‌‌های سازندۀ آمینواسیدها وقتی که این اسید به مقدار لازم در محیط وجود داشته باشد