Attenuator

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


attenuator(فیزیک)

واژه بیگانه:

attenuator 1

واژه مصوب:

تضعیف‌کننده

تعریف:

مداری شامل مقاومت یا خازن که برای کاستن از دامنۀ نشانک/ سیگنال، بدون تغییر شکل موج، طراحی می‌شود


attenuator(زیست‌شناسی-ژن‌شناسی و زیست‌فنّاوری)

واژه بیگانه:

attenuator 2

واژه مصوب:

کاهانه

تعریف:

یک توالی نوکلئوتیدی که در ناحیۀ پیش‌بَر آن دسته از ورزه‌هایی قرار دارد که زی‌مایه‌هایی را که در ساخت آمینواسیدها دخیل‌اند، رمزگذاری می‌کنند