Audiometer

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

audiometer(پزشکی)

واژه بیگانه:

audiometer

واژه مصوب:

دستگاه شنوایی‏سنج

تعریف:

وسیله‏ای الکترونیکی که ازطریق تولید محرک‌های شنوایی با بسامد و شدت معین میزان شنوایی را اندازه‏گیری کند|||متـ . شنوایی‏سنج