Authentication centre

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


authentication centre(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

authentication centre

واژه مصوب:

مرکز اصالت‌سنجی

تعریف:

در حوزۀ ارتباطات سیار، بخشی از دادگان دائمی که محاسبات ریاضی و مخفی لازم برای راستی‌آزمایی اصالت تلفن همراه را انجام می دهد||| اختـ . ماس AuC/AC 3


authentication centre(مهندسی مخابرات)

واژه بیگانه:

authentication centre

واژه مصوب:

مرکز اصالت‌سنجی

تعریف:

در حوزۀ ارتباطات سیار، بخشی از دادگان دائمی که محاسبات ریاضی و مخفی لازم برای راستی‌آزمایی اصالت تلفن همراه را انجام می دهد||| اختـ . ماس AuC/AC 3