Base

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوbase(شیمی)

واژه بیگانه:

base 1

واژه مصوب:

باز

تعریف:

هر مادۀ شیمیایی اعم از یونی یا مولکولی که بتواند از جسم دیگری پروتون بپذیرد


base(علوم نظامی)

واژه بیگانه:

base 2

واژه مصوب:

پایگاه 1

تعریف:

1. محل طراحی یا پشتیبانی عملیات نظامی|||2. منطقه یا محلی با تأسیسات خاص برای آماد و پشتیبانیbase(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

base 3

واژه مصوب:

پایه 2

تعریف:

واژه یا بخشی از واژه که در هر فرایند صرفی یا اشتقاقی وند جدیدی به آن اضافه شودbase(ریاضی)

واژه بیگانه:

base 5

واژه مصوب:

قاعده

تعریف:

در یک شکل هندسی، ضلع یا وجهی که ارتفاع بر آن وارد می‌شود