Biomaterials

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوbiomaterials(علوم دارویی)

واژه بیگانه:

biomaterials 1

واژه مصوب:

زیست‌مواد

تعریف:

موادی که به‌عنوان واسط برای ارزیابی و درمان و بهبود عملکرد اندام یا بافتی از سامانۀ زیستی ساخته می‌شود


biomaterials(مهندسی پزشکی)

واژه بیگانه:

biomaterials 1

واژه مصوب:

زیست‌مواد

تعریف:

موادی که به‌عنوان واسط برای ارزیابی و درمان و بهبود عملکرد اندام یا بافتی از سامانۀ زیستی ساخته می‌شودbiomaterials(خوردگی)

واژه بیگانه:

biomaterials 2

واژه مصوب:

زی‌مواد

تعریف:

مواد مهندسی‌شدۀ آلی یا معدنی که در داخل بدن به کار می‌روند و واکنش مضری با بدن ندارند و دچار خوردگی نمی‌شوندbiomaterials(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

biomaterials 2

واژه مصوب:

زی‌مواد

تعریف:

مواد مهندسی‌شدۀ آلی یا معدنی که در داخل بدن به کار می‌روند و واکنش مضری با بدن ندارند و دچار خوردگی نمی‌شوند