Biometrics

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوbiometrics(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

biometrics 1

واژه مصوب:

زیست‏سنجه

تعریف:

هر خصوصیت زیستی یا فیزیکی که با رایانه قابل اندازه‏گیری و بازشناسی خودکار باشد


biometrics(رمزشناسی)

واژه بیگانه:

biometrics 1

واژه مصوب:

زیست‏سنجه

تعریف:

هر خصوصیت زیستی یا فیزیکی که با رایانه قابل اندازه‏گیری و بازشناسی خودکار باشدbiometrics(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

biometrics 2

واژه مصوب:

زیست‏سنجی

تعریف:

1 مطالعۀ زیستی قابل اندازه‏گیری با رایانه|||2. در امنیت رایانه، مجموعۀ فنون اصالت‏سنجی مبتنی بر آن دسته از خصوصیات فیزیکی قابل‌اندازه‏گیری که به‏طور خودکار بازشناسی می‏شودbiometrics(رمزشناسی)

واژه بیگانه:

biometrics 2

واژه مصوب:

زیست‏سنجی

تعریف:

1 مطالعۀ زیستی قابل اندازه‏گیری با رایانه|||2. در امنیت رایانه، مجموعۀ فنون اصالت‏سنجی مبتنی بر آن دسته از خصوصیات فیزیکی قابل‌اندازه‏گیری که به‏طور خودکار بازشناسی می‏شود