Birefringent filter

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


birefringent filter(فیزیک)

واژه بیگانه:

birefringent filter

واژه مصوب:

صافی دوشکست

تعریف:

آرایۀ متناوبی از فیلم‌های (films) قطبنده و تیغه‌های بلور دوشکست که نور را به‌صورت نوارهای طولِ‌موجی با فاصله‌های دورازهم عبور می‌دهد


birefringent filter(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

birefringent filter

واژه مصوب:

صافی دوشکست

تعریف:

آرایۀ متناوبی از فیلم‌های (films) قطبنده و تیغه‌های بلور دوشکست که نور را به‌صورت نوارهای طولِ‌موجی با فاصله‌های دورازهم عبور می‌دهد