Blinding

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


blinding(رمزشناسی)

واژه بیگانه:

blinding 1 

واژه مصوب:

کورسازی 1

تعریف:

روشی درخدمات‌رسانی که در آن ارائه‌دهندۀ خدمات از درونداد یا برونداد واقعی بی‌خبر است


blinding(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

blinding 2, blinding asking

واژه مصوب:

کورسازی 2

تعریف:

روشی که با استفاده از آن حداقل یکی از گروه‌های مربوط به پژوهش، مانند مطالعه‌شونده، پژوهشگر، تحلیلگر آماری، متوجه نشود که در کدام بازوی مطالعه قرار دارد