Body gum

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


body gum(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

body gum

واژه مصوب:

صمغ تنوارش

تعریف:

روغن بَزرَکی که به جوهر چاپ افزوده می‌شود و براثر بسپارش حرارتی به حالت صمغ‌گونه درمی‌آید


body gum(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

body gum

واژه مصوب:

صمغ تنوارش

تعریف:

روغن بَزرَکی که به جوهر چاپ افزوده می‌شود و براثر بسپارش حرارتی به حالت صمغ‌گونه درمی‌آید