Bodying agent

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


bodying agent(علوم و فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

bodying agent

واژه مصوب:

تنوارساز

تعریف:

[بسپار] ماده‌ای که موجب افزایش گران‌رَوی و در برخی شرایط، افزایش تنواری محلول می‌شود|||[ فنّاوری غذا ] افزودنی خوراکی که تنواری غذا را بهبود می‌دهد


bodying agent(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

bodying agent

واژه مصوب:

تنوارساز

تعریف:

[بسپار] ماده‌ای که موجب افزایش گران‌رَوی و در برخی شرایط، افزایش تنواری محلول می‌شود|||[ فنّاوری غذا ] افزودنی خوراکی که تنواری غذا را بهبود می‌دهد