Boiler

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


boiler(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

boiler

واژه مصوب:

دیگ بخار

تعریف:

مخزن بستۀ تحت فشاری که در آن آب یا مایعات دیگر برای تولید مایع داغ یا بخار حرارت داده می‌شوند


boiler(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

boiler

واژه مصوب:

دیگ بخار

تعریف:

مخزن بستۀ تحت فشاری که در آن آب یا مایعات دیگر برای تولید مایع داغ یا بخار حرارت داده می‌شوندboiler(مهندسى شيمى)

واژه بیگانه:

boiler

واژه مصوب:

دیگ بخار

تعریف:

مخزن بستۀ تحت فشاری که در آن آب یا مایعات دیگر برای تولید مایع داغ یا بخار حرارت داده می‌شوند