Branch

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


branch(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

branch 1

واژه مصوب:

شاخه 1

تعریف:

[رایانه و فنّاوری اطلاعات] هریک از مجموعه‌دستورهای پیاپی اجرایی در یک برنامه که با توجه به وضعیت یک یا چند متغیر، هدایت فعالیت رایانه را بر عهده می‌گیرد|||[شیمی] گروهی از اتم‌های مشابه که از یک حلقه یا زنجیرۀ مستقیم منشعب می‌شوند |||متـ . زنجیرۀ جانبی side-chain


branch(شیمی)

واژه بیگانه:

branch 1

واژه مصوب:

شاخه 1

تعریف:

[رایانه و فنّاوری اطلاعات] هریک از مجموعه‌دستورهای پیاپی اجرایی در یک برنامه که با توجه به وضعیت یک یا چند متغیر، هدایت فعالیت رایانه را بر عهده می‌گیرد|||[شیمی] گروهی از اتم‌های مشابه که از یک حلقه یا زنجیرۀ مستقیم منشعب می‌شوند |||متـ . زنجیرۀ جانبی side-chainbranch(زیست‏شناسی- علوم جانوری)

واژه بیگانه:

branch 2

واژه مصوب:

شعبه

تعریف:

یکی از چهار گروه اصلی جانوران در سازگان‌های اولیۀ رده‏بندی