Calorimetry

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcalorimetry(شیمی)

واژه بیگانه:

calorimetry

واژه مصوب:

گرماسنجی

تعریف:

اندازه‏گیری مقدار گرمای مبادله‏شده، در فرایندهایی نظیر واکنش‌های شیمیایی و تغییر حالت ماده


calorimetry(فیزیک)

واژه بیگانه:

calorimetry

واژه مصوب:

گرماسنجی

تعریف:

اندازه‏گیری مقدار گرمای مبادله‏شده، در فرایندهایی نظیر واکنش‌های شیمیایی و تغییر حالت مادهcalorimetry(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

calorimetry

واژه مصوب:

گرماسنجی

تعریف:

اندازه‏گیری مقدار گرمای مبادله‏شده، در فرایندهایی نظیر واکنش‌های شیمیایی و تغییر حالت مادهcalorimetry(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

calorimetry

واژه مصوب:

گرماسنجی

تعریف:

اندازه‏گیری مقدار گرمای مبادله‏شده، در فرایندهایی نظیر واکنش‌های شیمیایی و تغییر حالت ماده