Capillary rheometer

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


capillary rheometer(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

capillary rheometer, capillary viscometer

واژه مصوب:

شارش‌سنج موی‌لوله‌ای

تعریف:

‌ابزاری برای آزمودن رفتار شارش‌شناختی بسپارهای مذاب با وارد کردن نیرو به مذاب در یک موی‌لوله


capillary rheometer(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

capillary rheometer, capillary viscometer

واژه مصوب:

شارش‌سنج موی‌لوله‌ای

تعریف:

‌ابزاری برای آزمودن رفتار شارش‌شناختی بسپارهای مذاب با وارد کردن نیرو به مذاب در یک موی‌لوله