Carbonate hardness

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


carbonate hardness(خوردگی)

واژه بیگانه:

carbonate hardness

واژه مصوب:

سختی کربناتی

تعریف:

سختی آب به‌دلیل وجود یون‌های کلسیم ناشی از حل شدن کربنات‌ها و بی‌کربنات‌ها


carbonate hardness(زمین‌شناسی)

واژه بیگانه:

carbonate hardness

واژه مصوب:

سختی کربناتی

تعریف:

سختی آب به‌دلیل وجود یون‌های کلسیم ناشی از حل شدن کربنات‌ها و بی‌کربنات‌هاcarbonate hardness(شیمی)

واژه بیگانه:

carbonate hardness

واژه مصوب:

سختی کربناتی

تعریف:

سختی آب به‌دلیل وجود یون‌های کلسیم ناشی از حل شدن کربنات‌ها و بی‌کربنات‌ها