Cartel

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


cartel(اقتصاد)

واژه بیگانه:

cartel

واژه مصوب:

کارتل

تعریف:

توافقی برای تنظیم قیمت که به‌صورت رسمی یا غیررسمی بین شماری از بنگاه‌ها شکل می‌گیرد


cartel(حقوق)

واژه بیگانه:

cartel

واژه مصوب:

کارتل

تعریف:

توافقی برای تنظیم قیمت که به‌صورت رسمی یا غیررسمی بین شماری از بنگاه‌ها شکل می‌گیردcartel(مدیریت-مدیریت پروژه)

واژه بیگانه:

cartel

واژه مصوب:

کارتل

تعریف:

توافقی برای تنظیم قیمت که به‌صورت رسمی یا غیررسمی بین شماری از بنگاه‌ها شکل می‌گیرد