Cathode

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcathode(فیزیک)

واژه بیگانه:

cathode 1

واژه مصوب:

قطب منفی

تعریف:

قطبی در باتری که جریان از آن خارج شود؛ این قطب نسبت به باتری منفی و نسبت به مدار خارجی مثبت است


cathode(خوردگی)

واژه بیگانه:

cathode 2

واژه مصوب:

کاتُد

تعریف:

[شیمی] الکترود منفی که در آن واکنش کاهش رخ می‌دهد|||[فیزیک]‏ چشمۀ گسیل الکترون در لامپ الکترونیcathode(شیمی)

واژه بیگانه:

cathode 2

واژه مصوب:

کاتُد

تعریف:

[شیمی] الکترود منفی که در آن واکنش کاهش رخ می‌دهد|||[فیزیک]‏ چشمۀ گسیل الکترون در لامپ الکترونیcathode(فیزیک)

واژه بیگانه:

cathode 2

واژه مصوب:

کاتُد

تعریف:

[شیمی] الکترود منفی که در آن واکنش کاهش رخ می‌دهد|||[فیزیک]‏ چشمۀ گسیل الکترون در لامپ الکترونی