Cathodic protection

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


cathodic protection(خوردگی)

واژه بیگانه:

cathodic protection, sacrificial protection, CP 3

واژه مصوب:

حفاظت کاتدی

تعریف:

کاهش خوردگی سازه با کاتد قرار دادن آن به‌وسیلۀ جریان مستقیم یا اتصال آن به یک آند فداشونده


cathodic protection(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

cathodic protection, sacrificial protection, CP 3

واژه مصوب:

حفاظت کاتدی

تعریف:

کاهش خوردگی سازه با کاتد قرار دادن آن به‌وسیلۀ جریان مستقیم یا اتصال آن به یک آند فداشونده